Viatge als campaments de refugiats sahrauís

20141106_095330 20141108_115334

Del 31 d’octubre al 13 de novembre es va desplaçar una comissió formativa i de seguiment als campaments de refugiats del Sàhara amb la finalitat de desenvolupar algunes de les activitats previstes dins del projecte “Mirades del Sàhara”. Durant el desplaçament, es van visitar les òptiques que hi ha als campaments excepte dos. Una per estar molt allunyada i no tenir temps d’arribar i l’altre perquè estava tancada per absència del tècnic que treballava. Durant l’estança, es van establir els llaços de col·laboració amb la plantilla d’oftalmologia local, deixant patent el recolzament de l’Associació en la seva tasca diària, especialment aportant materials i ajuda tècnica. Aquest informe de situació és la base que s’emprarà per a la redacció del projecte de 2015.

També es va impartir un curs de repàs als tècnics locals sobre conceptes d’òptica i es van revisar a pacients que van acudir a les consultes aquells dies proporcionat ajudes òptiques  i de protecció solar en els casos necessaris.

La resta del material com muntures, lents oftàlmiques, fundes per ulleres, col·liris oftàlmics i fungibles pels tallers de muntatge, van ser entregats a l’òptica central per ser utilitzat segons les necessitats del Servei d’Oftalmologia.

Dins de la línia de treball de sensibilització, es van confeccionar pòsters sobre prevenció en salut visual que posteriorment es van col·locar en llocs visibles i accessibles als usuaris dins els consultoris i hospitals més importants de cada wilaya dels campaments. També es van repartir entre la població i entre professionals de la salut visual i de l’educació díptics explicatius sobre la importància de la detecció precoç dels problemes visuals.

Pots veure més imatges a la galeria fotogràfica de la web: http://galeria.associaciomirades.org/#!home

Aún no hay comentarios.

Dejar un comentario